Viborgslaegtsforskning

Gå til indhold

Hoved menu:


NB! Programmet for 1. halvår 2018 er nu på hjemmesiden.

Se TV-udsendelse på YouTube!
Lene Majlandt og Tove krog fra foreningens bestyrelse fortæller om slægtsforskning i 2 fine udsendelser. Se dem her:

Hjemmesiden er opdateret 22. december 2017
Webmaster: Karen Straarup
webmaster@viborgslaegt.dk 

Foreningens formand 
Kurt Pajbjerg har nu denne mail-adresse til "foreningsmail"
formand@viborgslaegt.dk


Torsdag 16. november  var der brugerhjælp med emnet ejendomshistorie på Rigsarkivet i Viborg. Bilag ligger her.

 
Kontingent 2018 kan nu betales, enten  via Handelsbanken, Reg. Nr. 7643, kontonr. 0006003073 eller forud for generalforsamlingen den 1. februar.
Kontingentet er 180 kr for husstanden.

Næste arrangement i foreningen:
Torsdag 1. februar kl. 19.30, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn. Generalforsamling. Kun for medlemmer.
Dagsorden:
1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Regnskab ved kassereren.
4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
         På valg: Kurt Pajbjerg, Else Skovbo Jensen (ønsker ikke genvalg), Hanna Ammitzbøll og Erik Lauridsen.                                     
5.      Valg af suppleant og revisor.
         På valg: Suppleant - Anton Blaabjerg, Revisor – Richardt Ammitzbøll.
6.      Fastsættelse af kontingent for 2019.
7.      Forslag fra bestyrelsen.
8.      Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9.      Eventuelt.

Efter generalforsamlingen:
Karen Straarup: Dåbstøj - kristenklæder
Karen gennemgår hvilke former for dåbstøj, der kendes i den danske kirke fra Middelalderen til nutiden.
Hvad er historien bag den specielle dåbsdragt?
Baggrunden for traditioner og skikke belyses.
Der vises mange billeder med eksempler på dåbsdragten i Danmark.
Dåbskjoler er ikke blot beklædningsgenstande, men også værdifuld kulturhistorie.
Dåben har altid været betragtet som en vigtig begivenhed, og der er blevet lagt stor vægt på, hvilket tøj barnet skulle have på til den skelsættende dag. Barnet er altid blevet klædt i det fineste tøj, familien kunne fremskaffe.
Mødelokale 3, 1. sal, Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg. Medlemmer gratis – gæster 40 kr.
Gangbesværede, der ikke kan komme op og ned ad trappen til vore foredrag, kan nu komme igennem biblioteket og med elevatoren op, foreningen har nu mulighed for at låse folk ind og ud denne vej.  

 


 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu