Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn

                     Medlemmernes forskerområder

Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg          tlf. 86 61 04 36             E: blaab(a)webspeed.dk    (a)=@

Min udforskning af slægten er ikke indtastet og kan ikke blot kopieres ved et simpelt tryk på en knap - desværre. Men har din slægt forbindelse med min, vil jeg meget gerne drøfte problemer med dig, henvise dig til bøger/arkivalier, så du kan komme videre med din slægtsforskning – og få beviserne på plads. Se Anton Blaabjergs anetavle her.

 

Mine interesse- eller forskningsområder: Af mine 8 oldeforældre blev de 6 født på Mors, 1 i København og 1 i Sønderjylland.   Har aner i næsten alle 31 sogne på Mors, hvoraf meget er publiceret i ældre slægtsbøger som P. Filtenborgs Slægtsbog for Sognedegn Sejer Olesen Leth og Hustru Ida Nielsdatter fra 1938, Jens Chr. Søndergaards Søndergaard Slægten fra Øster Jølby fra ca. 1947 og Klitgaardslægten [fra Fårtoft] i Peder Bukhs Slægten Bukh fra 1936.

   På Mors er der blandt forfædrene en mængde gårdmænd, lidt færre husmænd, nogle smede, nogle degne, et par murermestre (der naturligvis kun tog sig af kirker!), et par udløbere til den sexfikserede sekt i Sundby og Jørsby omkr. 1770 og en enkelt morder (i Hesselbjerg 1728).

   Fra Mors enkelte udløbere til Salling (Qvist fra Flovtrup i Selde Sogn, Windelbo fra Grættrup i Junget Sogn, Thorsen og vist også Mehlsen fra Tøndering) samt til Thy, nemlig Worm’erne fra Stagstrup (af fælles rod med Yde-slægten), Ubbesen på Koldbygård, Thomas Poulsen, 1709-1783, bosat i Vang, senere forpagter på Momtoft, ejer af Sø på Mors og sidst fæster af Søndergård i Hundborg, dennes svigerforældre, benbruds- og sårlægen i Vang Mads Lauridsen Wang, ca. 1674-1761, og hustru Martha Jørgensdatter Honis, ca. 1670-1737, hvoraf sidstnævnte var født i Norge.

Rasmus Sørensen Møller, ca. 1766-1827, købmand i Thisted, senere i Nykøbing, udgiver af nødpenge, men af komplet ukendt herkomst! – Selv om han angives født i Dra(g)strup/Drostrup.

Rebslagerslægten Stausholm stammende fra Ole Sørensen Stausholm (Lille Ole), der 1753-69 nævnes som i Løgstør og senere i Nykøbing, men må stamme fra Harboør Sogn. Hans kone var fra Bedsted Sogn, og hendes bedstefar, Laust Jellesen i Mølgård, født ca. 1659, var vist fra Næstrup i Sjørring Sogn.

   Håndværkerslægten Baun i Thisted, feldberederslægten Sæbye i Thisted og Aalborg (nævnt i Slægtens publikation fra 1997 Er du i familie med bryggerne? Slægterne bag bryggerne J.C. og Carl Jacobsen på Carlsberg) med afstamning fra Kjærulf’ernes Østbjerg-linje via købmand Christen Jensen Mumgaard i Aalborg og herredsfogeden i Fleskum Herred Just Pedersen i Skudshale i Dall Sogn og i Ferslev (måske af Selgensen-slægt).

   Levi/Levig-slægten i Nr. Bjerre i Gøttrup Sogn, Ender Laursen, 1608-1685, anneksbonde i Gøttrup, samt slægten i Store Strand.

   Biskop Jacob Holm i Aalborg og den tidligere munk i Viborg, Broder Thøger Jensen (en påstået Løvenbalk), borgmester Niels Iversen (Skriver/Ferslev) i Aalborg og dennes svigerfar Jens Bjørnsen (Kaas) i Strandbylund ved Frederikshavn (uægtefødt søn af en adelsmand med Løvenbalk- og fyrstelig afstamning! – se Slægtens publikation fra 2000 Nutiden og Valdemar Sejr) – samt slægten Suur i Aalborg med påstået afstamning fra Skipper Clement.

   Præsteslægten Humble, hvis stamfar Christen Pedersen, præst i Humble på Langeland, påstået at være af adelig afstamning – måske fra Stubbendrup i Søllinge Sogn på Fyn.

   Den københavnskfødte oldemor stammede fra en række – flest indvandrede - klejnsmedeslægter, Schæbel (Schebel), Ulstrup, Haye, Allersen og Kretlofts (stamfaderen stod på volden 1659 - og modstod svenskernes storm!), styrmand Søren Nielsen Mariager midt i 1700-tallet, hans svigerfar, præsten Løve i Vallensbæk af borgmesterslægt fra Slagelse, Anders Knudsen Lemvig, provst i Næs på Østerø på Færøerne, hvis kone dels stammede fra lagmanden Anders Guttormsen i 1500-tallet og dels fra en sæl!

   Den sønderjyskfødte oldemor, hvis far var fra Mors, stammede via sin morfar fra Kjelst-slægten i Tange i Torstrup Sogn ved Varde og via mormoderen fra husmandsfamilien Lützen i Adsbøl ved Gråsten og Avnbøl i Ullerup Sogn samt fra håndværkere i Rudkøbing på Langeland - klarlagt af Ole Bech Knudsen i Slægtens publikation fra 1999/2000 Slægtsforskere: Lad os gøre noget – ved det!

 

 

Tilbage til forskere

Tilbage til forsiden