Foreningen - Viborgslaegtsforskning

Gå til indhold

Hoved menu:

Foreningen

Foreningens historie
Foreningen blev stiftet 3. december 1975 af en kreds af personer, der var historisk og slægtshistorisk interesserede. Fra starten var det foreningens helt klare formål at udbygge interessen for først og fremmest slægtsforskning, og det skulle ske gennem foredrag, ekskursioner, arkivbesøg og læsekurser i gotisk skrift, og så blev der holdt en sommerudflugt til et af de steder, hvortil offentligheden normalt ikke har adgang.

Lige siden starten har de forskellige bestyrelser troligt levet op til dette. På årsbasis afholdes der den årlige generalforsamling i februar måned, og så følger der 3 foredragsaftener med 3 ugers mellemrum i løbet af foråret. Sommerudflugten har gennem snart mange år været afholdt som heldagstur første lørdag i september, men fra 2008 har vi valgt en heldagstur første søndag i september. Derefter starter efterårets møder, 5 ialt med nogle ugers mellemrum og normalt start første torsdag i september.

Møder/foredrag/aktiviteter:
Ved møderne medbringer medlemmer selv kaffe/te og brød, men ved årets sidste møde julehygger vi lidt, og foreningen giver brød til kaffen, sådan har det været i over 40 år.

I mange år havde vi også flere kurser i gotisk skriftlæsning, og det gav en tilgang af medlemmer, men så kom der en ændring i de økonomiske forhold, og det betød, at det nu var oplysningsforbundene, der tog sig af dem, men det blev aldrig rigtig effektivt.

Vore møder har været afholdt forskellige steder, men siden 2014 har vi næsten udelukkende benyttet bibliotekets lokale 3 på 1. sal. Ved møderne samarbejder vi meget ofte med Folkeuniversitetet, da vi der får et tilskud til foredragsholderne, men først og fremmest slipper vi for det meget besværlige skatteregnskab. Foredragsemnerne er meget forskellige, og ofte er det medlemmernes ønsker, der bliver tilgodeset, ellers må bestyrelsen selv finde på noget.

Siden 2014 har vi haft et samarbejde med Rigsarkivet i Viborg om brugerhjælp på udvalgte dage.

Medlemstal:
Ved starten i 1975 havde foreningen 45 medlemmer, og der gik 12 år, inden vi nåede over 100, og der holdt vi os så i 6 år, men pludselig kom der en meget kraftig stigning hvert eneste år, så vi i 1998 passerede 300, og de følgende 3 år kom vi lidt højere op, men de næste 10 år lå vi meget konstant på 300 medlemmer. Siden 1990 har medlemskabet dækket husstanden, så det er jo reelt langt flere end de 300.
Siden 2002 har der været et svagt vigende medlemstal. Ved indgangen til 2018 var der ca. 200 medlemmer, medlemstallet lå derefter ret stabilt. Ved indgangen til 2021 var der lige under 200 medlemmer.

Langt de fleste af vore medlemmer er selvfølgelig lokale, men vi har også en del fra det øvrige land. Det skyldes formentlig, at vi har Rigsarkivet i byen. Fremmødet til vore arrangementer er virkelig flot, idet vi på årsbasis som gennemsnit når op over 60, og det tal har været særdeles konstant de sidste 30 år.

Hjemmesiden:
Foreningens hjemmeside blev etableret i 2009 som et supplement til foreninens øvrige aktiviteter, og besøgstallet har været støt stigende fra første dag. Nu er der ca. 200 besøgende om dagen.

Facebook:
Foreningen har også en åben gruppe på Facebook.

Nyhedsmail:
Udsendes som regel nogle dage før et arrangement og ellers efter behov, i alt ca. 10 gange om året. Første nyhedsmail blev udsendt i 2009. Ved udgangen af 2020 var der udsendt i alt 107 nyhedsmails.

Kontingent:
Medlemskontingentet er 180 kr. pr. husstand her i 2018. For dette beløb får man gratis adgang til foreningens arrangementer, dog delvis betaling for udflugten.
I 2018 er det besluttet at SSF og DIS-Danmark er sluttet sammen i Danske Slægtsforskere. 
Bladet Slægtsforskeren udkommer 4 gange om året, men forudsætter medlemskab af Danske Slægtsforskere. 
Opdateret januar 2021
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu