Links - Viborgslaegtsforskning

Gå til indhold

Hoved menu:

Links

Opslag af persondata i de store databaser
Arkivalieronline Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, tingbøger for 1900-tallet mm i indscannet udgave.
Sall-data er en nem genvej til Arkivalieronline
Lægdsruller Links og oplysninger når man bruger lægdsruller.

Rigsarkivets hovedside. Der er bl.a. adgang til Daisy, Arkivalieronline og mm.
De indtastede folketællinger Ikke alle årgange er med, men det er nemt at se, hvilke sogne der er indtastet. 
Mormonkirkens database FamilySearch er nu ændret ret meget. En kæmpedatabase med mange danskere indtastet.
Danish Family Search er en gratis web side hvor man finder sine danske aner. 


Danske Slægtsforskere med bl.a. Forum og meget mere

Fin mulighed via Ancestry - gratisDe Nørrejyske rets- og politikredse før 1973. Indscannet bog
SVAR
Slægtsforskning i Sverige.Sveriges største samling af digitale arkivalier.
Dis-Arkivalielister  digitale arkivalier overskuelige,
 mulighed for at søge på forskellige måder især på AO.
Et virkeligt godt værktøj til arbejdet med lægdsrullerne.
God vejledning
Ellis Island Lister over passagerer, der ankom til New York 1892-1924. Søg på fornavn og/eller efternavn.
Udvandrerarkivet
Oplysninger om udvandrede, hvornår, hvilket skib osv. 
Kort og ejendomsfakta  og  Amt, herred, sogn, kommune
En nem vej til matrikelkort. Skriv blot ejerlav. Også mange andre kort og søgemuligheder.

Min grund er god, hvis du skal bruge matrikelnummer eller adresse. Find dem ved hjælp af kommune, ejerlav eller vejnavn.
OIS viser matrikelnummer, ejerforhold, ejendomsvurdering, antal bygninger med byggeår, skærmkort mm.
MapKRAK.dk  en nem måde til sammenligning 1954-2014. Se flere muligheder i Danmarks Arealinformation.
SDFE-kortviser samt Se på kort. Historiske og nye kort. Kortene må benyttes med kildeangivelse.
Google Maps Præcise, klare satellitkort, som man kan redigere i. Mange muligheder for anvendelse i slægtsforskning.
Find vej Indtast en postadresse i søge-feltet. Mulighed for at se et satellit-billede af adressen. Zoom ind på et hus.
Krabsens stednavnedatabase Mulighed for at søge blandt 58953 danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt (1970).
Historiske Kort Matrikelkort, sogne- og herredskort, økonomiske kort, topografiske kort (Videnskabernes Selskab) og søkort. 
Danmarks Arealinformation Mange fine kort. Sammenlign fotos 1945-2014. Flere muligheder end Krak.dk
Danmark set fra luften Mulighed for gårdfotos, kort og detaljer.
 
Adkomstregi- strering 1513-1550, Landbohistorisk Selskab. Sted- og personnavne.
Post- og Telemuseum omfatter indtil videre KTAS 1880-1965.
Vejvisere i mange byer Vejvisere og telefonbøger. En del er søgbare.
Sogn, herred, amt  DIS-Danmarks kort over Danmarks amter 1793-1970. Klik på amt, og der vises kort med herreder og sogne.
Digdag.dk Oplysninger om stednavne, administrative myndigheder og deres geografi fra ca. 1600-tallet frem til i dag
Kommunerne 1970-2006 Klik på kommune-navn og få oplyst, hvilke sogne, kommunen bestod af, befolk- ningstal og nuv. kommune. 
Danske kommuner 1970-2007 Kort og oplysninger om kommunerne, borgmestre m.m.
Kommunerne 2007 Klikbart Danmarkskort med de nye kommuner fra 2007. 
Borger.dk Via adresseforespørgsel fås oplysninger om personer. Se vejledning.
Weblager.dk/ Her kan du finde gamle byggesager og tegninger
Afskrevne kilder, registre, databaser, slægtsforskningsteknik


SallDatas kalender har nu erstattet Bauers. Find alle kalenderne til din slægtsforskning, hvornår det var påske i 1743 eller Trinitatis osv. 
Erik Brejls hjemmeside Uddrag af skifter fra Jylland. Uddrag af fæsteprotokoller og tingbøger. Kan frit downloades.
Mortensens sedler. Stor database med oplysninger især fra Skads herred. Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Sejrs sedler udtræk af artikler fra primært Århus Stiftstidende 1794-1950.
Hammerum Herred Masser af stof for slægts-forskere. Scannede kilder og meget andet. Bliv gratis medlem.
Skifteuddrag Privat hjemmeside med mange skifteuddrag, især fra Østjydske godser. Afskrift fra Hornslet kirkebog.
Nygaards Sedler Næsten 500.000 sedler fotograferet og indtastet, der kan søges i databasen. Jyske slægter.
Wadschier.dk Affotograferede, indtastede og afskrevne kilder. Meget forskelligt indhold.
Fynske fæster og skifter. Alle fynske fæstebønder 1680-1915. Desuden alle godsskifter. Register og indscanning.
Politiets registerblade hvis du har slægtninge, der har boet i København mellem 1890 og 1923.
Odensedatabasen
Søg på navne og adresser

Vejvisere Links til gamle vejvisere, tilgængelige på nettet.
Rakkerdatabasen med slægtstræer, livsforløb og søgemulighed.
Folket i midten Database med vielser, folketællinger m.m. fra gl. Aarhus amt
Kartoffeltyskere En omfattende hjemmeside om de tyskere, der i årene 1759-61 kom til Danmark.
DIS-Danmark kilder Stor kildesamling. I mange tilfælde er der adgang til flere samlinger.
Arkiv.dk Søg i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver. En del er digitaliseret. 
Ancestry.com Databasen, hvis man har uden-landske aner, også mange danskere.Adgang: Se nyhedsmail nr 84.
Hjælp til gotisk håndskrift. For begyndere og let øvede. Norsk. Gotisk vejledning Statens Arkiver.
Vejledning. Kom i gang med slægtsforskning. 
Søgesider Her finder du kilder, som slægts- og personalhistorikerne ofte bruger. Oplysninger om enkeltpersoner.
Dannebrogsmænd 
Navneregister over personer der blev tilkendt Dannebrogsordnen 1883-1903.
Vonsilds slægter, mange kilder. Vester Vandet kirkebog. Fousing Ringkøbing amt
Stikordsregistre til kirkebøger i Aarhus amt og Aarhus amt 2 
Randers Mandtal,1682, 1692, 1717, 1743
Meget andet om Randers. Privat hjemmeside.
Indtastede kirkebøger Aabenraa amt
Inspiration til slægtsforskning. Rigsarkivets tips og ideer.
Danmark i krig


Danmark i krig Omfattende linkssamling om de krige, Danmark har deltaget i. Allt fra Grevens Fejde til Besættelsestiden.
Faldne i de Slesvigske krige Vilhelm Cohens værk "De faldnes Minde" udgivet i 1865. Det betyder, at ikke alle er kommet med.
Ansøgninger om erindringsmedaljer 1848-1850-1864 findes via dette link til Daisy.
Erindringsmedalje 1864 Se en medalje og find meget mere information om de slesvigske krige. Ideer til videre forskning.
1. verdenskrig bl.a. med database over faldne sønderjyder. Sønderjyderne og 1. Verdernskrig En anden god side her.
AirmenDK 1939-45 Allierede flyvere skudt ned over Danmark. Billeder af flyvergravsten og -mindesmærker. Søg på klikbare kort og i databasen. 
Modstandsdata-basen Friheds-museets database over danske modstandsfolk, såfremt de er afgået ved døden for mindst 10 år siden.
Slægtsforskning og generel historie i Danmark
Historie Online Historie-online drives af Dansk Historisk Fællesråd, DHF. Et bredt udvalg af informationer og tilbud.
Vort sogns historie. Digital udgave af bogværket, (1950-58). Søg personer og steder. Dækker desværre kun dele af landet.
Viborg Historie For Viborgs lokalområde er her en guldgrube med mange lokaliteter, enkeltpersoner og emner som fattigforsorg.
Den digitale byport De danske byers historie med hovedvægten på 1600-1900. Mange links og billeder. Søg på den enkelte by.
Landkommuners administration 1660-1970. Sogneråd, sogneforstanderskab, skoleforhold, fattigforsorg og meget mere.
Sognefogedens instruks en omfattende sag i mange punkter. Siden indeholder meget andet af interesse for slægtshistorikere
Landsbyhistorier fortalt af danskere. Alfabetisk landsby-indeks, hvor du nemt kan se, om der er noget af interesse. Mere end 600 historier.
Museernes samlinger. Søg og se billeder. En fantastisk kilde.
Illustreret Tidende alle årgange 1859-1924. En uvurderlig samling. Søg i årgang og område.
Dagligt Liv i Norden i det 16. Århundrede Troels Lunds store værk er indscannet. Mange illustrationer. Let at søge i.
Middelalder Renæssance Herunder Danmarks Riges Breve, Gl Dansk Ordbog, Det Kgl. Retterting, afladsbreve, arveret, skøder mm.
Dansk Biografisk Leksikon der tillige omfatter Norge 1537-1814. Søg efter navn i hvert bind. Indscannet udgave.
Kvindebiografisk Leksikon med ca. 2000 biografier af betydningsfulde kvinder fra Middelalderen og til i dag. 
Den Store Danske i en speciel netudgave. Den indeholder mere end 160.000 artikler.
Danske konger Hele kongerækken. God hjælp til opslag i kongerækken med små biografier.
Flådens historie Omfattende  med mange oplysninger, historiske tidslinjer, links og billeder.
Dansk Militærhistorie Oversigt over dansk militærhistorie. Mange personer har bidraget med artikler og billeder. 
Dansksprogede aviser i USA Personoplysninger og begivenheder i Danmark.
Mediestream. Medier, nu også aviser i Danmark.
Mange lande Mere end 50.000 genealogi-links fra mange forskellige lande. Især for slægtsforskere med aner i udlandet.
Mød Jane Krause en slægtsforsker, se hendes arbejde, også en gratis vejledning til slægtsforskere.
Kirker, grave, præstehistorie, billedsamlinger mm
Kirker i Danmark Billederne søges via det enkelte sogn, stilles til rådighed til privat brug.
Wibergs præstehistorie m tillæg og tilføjelser fra Qvistgaards bog: Præstehustruer der helt/delvis mangler i Wibergs.
Kort til kirken. Oplysninger, fotos og GPS-koordinater.  
Stor linksamling - mange links af interesse for slægtsforskere
Det Kongelige Bibliotek har en masse digitalt materiale, bl.a. alle Daells Varehus' kataloger (1911-1999).
Danske billeder en billedplatform med billedsamlinger fra en række arkiver og biblioteker
Julekalenderen 2017
24 små videoer fra Rigsarkivet. God inspiration til slægtsforskere.
Find et gravsted. Klik ind på kortet og søg på navn. Der oplyses fødsels- og dødsdato og gravstedets nr. Nogle markeret på kort.
Find en grav Gratis online opslagsværk. Søg efter dine aners gravsteder, se billeder af deres gravsten.
DK-Gravsten Søgbar database med mere end 1900 affotograferede kirkegårde.
DIS-gravsten et samarbejde om at fotografere gravsten. Nu ca. 50.000 personer.
Find A Grave. En amerikansk side, men der er grave i mange lande. Også fotos af personer.
Kendte personers grav. Fortrinsvis danskere, med fotos og biografier.
Navne. Hvor mange i Danmark hedder f.eks. Dorthe Larsen? Se her i navnestatistikken.
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu