Links - Viborgslaegt.dk

Gå til indhold
De store databaser
Arkivalier-online
Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, tingbøger mm indscannet.
Sall-data er en nem genvej til Arkivalieronline
Lægdsruller, Links og oplysninger.
Rigsarkivets hovedside.
Der er bl.a. adgang til
Daisy
Arkivalieronline og mm.
Indtastede folketællinger Ikke alle årgange er med, det er nemt at se, hvilke sogne der er indtastet.
Mormon-kirkens database FamilySearch
Kæmpedatabase med mange danskere indtastet.
Danish Family Search er en gratis web side hvor man finder sine danske aner.
Danske Slægts- forskere
med bl.a. Forum og meget mere
Dis-Arkivalielister
digitale arkivalier,
mulighed for søgn på forskellige måder især på AO.
Kirkebøger og folketællinger
1812-1920
Fin mulighed via svensk Ancestry - gratis
Et virkeligt godt værktøj til arbejdet med lægdsrullerne.
God vejledning
Ellis Island Lister over passagerer, der ankom til New York 1892-1924. Søg på fornavn og/eller efternavn.
Oplysninger om udvandrede, hvornår, hvilket skib osv.
Slægtsforskn i Sverige. Sveriges største samling af digitale arkivalier
Rigsarkivets vejledninger A-Z
En samlet oversigt over alle vejledninger
Oversigt over samlinger
Find fotos og matrikler
Nem adgang til fotos på Det Kgl Bib og matrikler.
Se vejledning på forsiden af denne hjemmeside.
Wadschier.dk
Affotograferede, indtastede og afskrevne kilder. Meget forskelligt indhold.
Kort og ejendomsfakta
OIS viser matrikelnr, ejerforhold, ejendoms- vurdering, antal bygninger m byggeår, skærmkort mm.
MapKRAK.dk  en nem måde til sammenligning 1954-2014.
Se på kort. Geodatastyrelsen.
Se kort og fotos over DK.

Google Maps Satellitkort, kan redigeres. Mange muligheder for anvendelse i slægtsforskn.
SDFIkortviser
Historiske og nye kort.
Må benyttes med kildeangivelse.


Historiske Kort Matrikelkort, ældre kort, centimeterkort, målebordsblade mm.
Danmarks Arealinformation Ny udgave 2024. Find data om din grund. Den gamle version kan stadig benyttes. Her
Danmark set fra luften Mulighed for gårdfotos, kort og detaljer.
Kommunerne 2007 Klikbart Danmarkskort med de nye kommuner fra 2007.
Kortsamlingen
Det Kongelige Bibliotek
Amtskort Danmark 1793-1970
Du kan klikke ind på amtskortene og se herreder og sogne
Min grund
Søg matrikelnr eller adresse.
Digdag.dk Oplysninger om stednavne, administrative myndigheder og deres geografi fra ca. 1600-tallet frem til i dag.
Post- og Telemuseum omfatter telefonbøger indtil videre KTAS 1880-1965.
Politiets registerblade hvis du har slægtninge, der har boet i København mellem 1890 og 1923.
hos Danske Slægtsforskere

Kommunerne 1970-2006 Klik på kommune-navn og få oplyst, hvilke sogne, kommunen bestod af, befolkningstal og nuv. kommune.
Borger.dk Via adresseforespørgsel fås oplysninger om personer. Se vejledning.
Folket i midten
Database med vielser, folketællinger m.m. fra gl. Aarhus amt
Find vej Indtast en postadr i søgefeltet.
Se satellit-billede af adressen.
Zoom ind på et hus.
Weblager.dk  Her kan du finde gamle byggesager og tegninger i 50 kommuner.
Fæster og Skifter
Navne, fundet i registre
henviser til persons fæste eller skifte.

Afskrevne kilder, registre, databaser, slægtsforskningsteknik
Nygaards Sedler
Næsten 500.000 sedler fotograferet og indtastet, søg i databasen. Jyske slægter.
SallDatas kalender har erstattet Bauers. Find alle kalendere til slægtsforskning, hvornår det var påske i 1743 osv.
Erik Brejls hjemmeside. Uddrag af skifter fra Jylland. Uddrag af fæsteprotokoller og tingbøger. Kan frit downloades.
Samlingen Danmarks Breve er digitaliseret og udgivet af Det Kgl. Bibliotek.
Sejrs sedler. Stor database, oplysn især fra Skads h.
Udtræk af artikler fra Århus Stiftstid. 1794-1950.
Hammerum Herred Masser af stof for slægts-forskere. Scannede kilder og meget andet. Bliv gratis medlem.
Skifteuddrag Privat hjemmeside med mange skifteuddrag, især fra Østjydske godser. Afskrift fra Hornslet kirkebog.
Søg på navne og adresser
Ancestry.com Databasen, hvis man har uden-landske aner, også mange danskere.
Hjælp til gotisk håndskrift. Vejledning Ribe Byhistoriske Arkiv.
Skolehistorie
Det Kongelige Bibliotek
Stikordsregistre til kirkebøger i Aarhus amt
Krabsens stednavnedatabase Mulighed for at søge blandt danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt (1970).
Kartoffeltyskere Omfattende hjemmeside om de tyskere, der i årene 1759-61 kom til Danmark.
Vendelboarkivet rummer bl.a. en stor database. Let at søge i.
Rakkerdatabasen
med slægtstræer, livsforløb og søgemulighed
Personer med tilknytning til Djursland, dvs. de 6 herreder: Sønder, Nørre, Mols, Sønderhald, Øster Lisbjerg og Rougsø.
Bliv medlem.
Banditter.dk
Søg efter indsatte i danske arrester,
fængsler og tugthuse 1752-1932.
Desuden offentlige fruentimmere.
Arkiv.dk
Søg i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver. En del er digitaliseret.
Fynske fæster og skifter. Fynske fæstebønder 1680-1915. Register og indscanning.
Medlemmers forskning, andre slægtsforskere
Kirstin og Bjarne Nørgaard Pedersens hjemmeside. Mange slægtsoplysninger.
Familien Holgersens hjemmeside om slægtsforskning
Skolekassebog fra Levring sogn fra 1747 til 1814. Heri omtales også en hel del vielser.
Gerhardt Hørdum.
Slægt i Ribe Amt, samt dele af Sønderjylland.
Lokalhist og oversigter m relation til slægtsforskning i USA.
Magne Juhl.
En fangeliste i uddrag fra Stokhuset i Kbhvn, 1830rne.
Karen Straarup
Stokhuset i Kbhvn.
Notat vedr. fanger
Karen Straarup
Kvitteringsbog i godsarkivet, Sødal gods. Opgørelse o 2 legater: 1: Indstiftet 1740 til 12 fattige fra Rødding, Løvel og Pederstrup s. 2: fra 1765 til 6 fattige fra samme omr. Desuden bog i præstearkivet, præstens regnsk. Gerhardt Hørdum.
Hædrede husmænd. En lille bog udgivet i 1908 med denne titel.
Følg dette link til de hædrede husmænd og se listen med navne.
Else Skovbo Jensen.
Anton Blaabjergs anetavle med udgangspunkt på Mors.
til hver historie er der links til pdf-filer med de transskriberede arkivalier. Leif Sepstrup og Hanne B. Stegemüller.
Danmark i krig
Den store krig.
1. verdenskrig bl.a. med database over faldne sønderjyder.
Verdenskrigens spor.


1. Verdenskrig Faldne soldater mm.
De sønderjyske krigsdeltagere.Sønderjyderne kom til at deltage.
Breve, dagbøger og meget mere.
1848-50 Bogen De faldnes minde som PDF.
1864  Bogen som PDF.
Register over faldne i de slesvigske krige 1848-1864.

Veteran
Om erindringsmedaljer og meget mere fra 1848-50 og 1864.
Jordemødre.
Magne Juhls arbejde med jordemødre i hele landet.
Jordemødre Magne Juhls omfattende arbejde vedrørende deres uddannelse og virke.
AirmenDK 1939-45 Allierede flyvere skudt ned over Danmark. Billeder af flyvergravsten og -mindesmærker. Søg på klikbare kort og i databasen.
Danske nummerplader og deres historie 1903-2022.
Privat hjemmeside
Sønderjyderne og Første Verdenskrig
Modstandsdatabasen Friheds-museets database over danske modstandsfolk,
såfremt de er afgået ved døden for mindst 10 år siden.
Slægtsforskning og generel historie i Danmark
Museernes samlinger. Søg og se billeder. En fantastisk kilde.
Landkommuners administration 1660-1970. Sogneråd, sogneforstanderskab, skoleforhold, fattigforsorg og meget mere.
Sognefogedens instruks en omfattende sag i mange punkter.
Viborg Historie For Viborgs lokalområde er her en guldgrube med mange lokaliteter, enkeltpersoner og emner som fattigforsorg.
Middelalder Renæssance Herunder Danmarks Riges Breve, Gl Dansk Ordbog, Det Kgl. Retterting, afladsbreve, arveret, skøder mm.
Dansk Biografisk Leksikon der tillige omfatter Norge 1537-1814. Søg efter navn i hvert bind. Indscannet udgave.
Kvindebiografisk Leksikon med ca. 2000 biografier af betydningsfulde kvinder fra Middelalderen og til i dag.
Dansksprogede aviser i USA Personoplysninger og begivenheder i Danmark.
Medier, nu også aviser i Danmark
Anetavler
Fri download til Word.
Mange forskellige.

Straffeloven (retsinformation.dk)
Mange lande Mere end 50.000 genealogi-links fra mange forskellige lande. Især for slægtsforskere med aner i udlandet.
Danskernes Historie Online (slaegtsbibliotek.dk)
Gratis download og søgning i et væld af bøger.
Dagligt Liv i Norden i det 16. Århundrede Troels Lunds store værk er indscannet. Mange illustrationer. Let at søge i.
Dansk Militærhistorie Oversigt over dansk militærhistorie. Mange personer har bidraget med artikler og billeder.
Vort sogns historie. Digital udgave af bogværket, (1950-58). Søg personer og steder. Dækker desværre kun dele af landet.
Rigsarkivets vejledninger A-Z
En samlet oversigt over alle vejledninger
Historie Online drives af Dansk Historisk Fællesråd, DHF. Et bredt udvalg af informationer og tilbud.
Bogtilbud. Her finder du de nyeste tilbud fra Antons kælder!
Danske konger Hele kongerækken. God hjælp til opslag i kongerækken med små biografier.
De Nørrejyske rets- og politikredse
før 1973. Indscannet bog
Illustreret Tidende alle årgange 1859-1924. En uvurderlig samling. Søg i årgang og område.
Flådens historie Omfattende  med mange oplysninger, historiske tidslinjer, links og billeder.
Landsbyhistorier fortalt af danskere. Alfabetisk landsby-indeks, det er nemt at se, om der er noget af interesse. Mere end 600 historier.
Den Store Danske i en speciel netudgave. Den indeholder mere end 160.000 artikler.
Slægtsforskningsprogrammer, hvad skal jeg vælge?
Danske Slægtsforskere - Slægtsprogrammer (slaegt.dk)
Kirker, grave, præstehistorie, billedsamlinger mm
Wibergs præstehistorie m tillæg og tilføjelser fra Qvistgaards bog: Præstehustruer der helt/delvis mangler i Wibergs.
Kort til kirken. Oplysninger, fotos og GPS-koordinater.
Stor linksamling - mange links af interesse for slægtsforskere
DS-gravsten et samarbejde om at fotografere gravsten. Nu ca. 50.000 personer.
Navne. Hvor mange i Danmark hedder f.eks. Dorthe Larsen? Se her i navne-statistikker
Kendte personers grav. Fortrinsvis danskere, med fotos og biografier
Det Kongelige Bibliotek har en masse digitalt materiale, bl.a. alle Daells Varehus' kataloger (1911-1999).
Find et gravsted. Klik ind på kortet og søg på navn. Der oplyses fødsels- og dødsdato og gravstedets nr.
Find en grav Gratis online opslagsværk. Søg efter dine aners gravsteder, se billeder af deres gravsten.
Billion Graves
Mulighed for
at søge gravsteder.
Knyttet til My Heritage.
Afdøde.dk
Der søges i dødsannoncer
i de seneste år

DK-Gravsten Søgbar database med mere end 2000 affotograferede kirkegårde.
Kirker i Danmark Billederne søges via det enkelte sogn, stilles til rådighed til privat brug.
Find A Grave. En amerikansk side, men der er grave i mange lande. Også fotos af personer.

Created with WebSite X5 af Karen Straarup
Tilbage til indhold