Bogsalg - Viborgslaegtsforskning

Gå til indhold

Hoved menu:

Bogsalg

Viborg-foreningen  - Litteratur-tilbud
Bestil og få leveret ved foreningens arrangementer eller få tilsendt
forsendelsesomkostninger til følge.
Af titlerne er der desværre flere, hvoraf kun ganske få eksemplarer er til rådighed, så bestil hurtigt, hvis vil være sikker på at kunne få bogen!
Bundet til jorden. Stavnsbåndet i praksis 1733-1788. Af Birgit Løgstrup, 1988. 270 sider. - Kun 80 kr
Titlen siger alt om indholdet af denne instruktive bog om fæstebøndernes forhold i 1700-tallet.
Den værste straf? - hoveri i praksis. Af Jens B. Skriver, 2002, 303 sider. - Kun 75 kr.
Godser på Aarhus-egnen danner grundlag for denne videnskabelige undersøgelse.
Drømmer jeg - eller er jeg vågen? Landboliv 1788-1988. Af Anette Hoff og Finn Tuxen-Petersen, 1988, sider. - Kun 60 kr.
Med udgangspunkt i landsbyen Virring ved Randers har museumsinspektører fra Dansk Landbrugsmuseum,
Gl. Estrup, skildret landbrugets udvikling og forhold med punktnedslag 1788, 1888 og 1988.
En fæstebondes liv. Erindringer og optegnelser af gårdfæster og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg (1776-1839). Udg. af Karen Schouboe 1983, 372 sider. - Kun 50 kr.
Bondeliv på Vestsjælland.
Det danske landbrugs historie 1810-1914. Af Claus Bjørn, Jørgen Dieckmann Rasmussen m.fl., 1988, sider. - Kun 50 kr.
Den store "forchromede" gennemgang af 1800-tallets udvikling i landbruget, som vedrører så mange af nærmeste forfædre på godt og ondt. - Godt nok blot bd. 3 af en serie på 4, men alligevel et rigtigt godt tilbud!
Kæltringer og skikkelige folk i Gødvad sogn. Af Lisbeth Nielsen og Poul Porskær Poulsen, 1991, 168 - Kun 50 kr.
En instruktiv skildring af et midtjysk sogn og dets mennesker, belyst gennem Herredsretten 1858-1890.
efterfølgelse!
Bondegårde i Skadst Herred 1636-1760, deres byggemåde og indretning. Af Henrik Vensild, 2004, 196
sider. - Kun 70 kr.
Grundig behandling af den sydvestjyske byggeskik.
C.J. Jespersen Ensted - en tidlig dansk gårdmaler. Af Søren Manøe, 2000, 236 sider. - Kun 70 kr.
Flot introduktion til "gårdmaleriet", specielt Ribe og Vejle amter. se også flg.
Gården på væggen - om gårdmalere i Nordjylland. Af Niels Bendsen, 2013, 240 sider. - Kun 70 kr.
Sortbroget Kvæg - baggrund og udvikling i Danmark. Af Poul Enemark og E.J. Ipsen m.fl., 1983, 333 - Kun 70 kr.
Udviklingen af dansk landbrugs uhyre vigtige kvægavl fra senmiddelalderen til nutiden skildre særdeles
grundigt og videnskabeligt af bl.a. lektorerne Enemark og Ipsen fra henholdsvis Aarhus Universitet og
kgl. Veterinær- & Landbohøjskole.
Rasmus Christiansen, tegner og maler (1863-1940). En sommergæst i Hjarbæk. Af Ole Utoft, 2011, sider. - Kun 50 kr.
Maleren Rasmus Christiansen er indbegrebet af landbrugshistoriske illustrationer. Hans billeder pryder
mængder af historisk litteratur.
Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet. Af Esben Graugaard, 2006, 730 sider - Kun
200 kr., halv pris!
Flottest illustrerede disputats! Personalhistorisk og kulturhistorisk undersøgelse af de jyske
kreaturhandlerdynastier.
Mesing by 1458-1767. Af Kirstin Nørgaard Pedersen, 1995, 150 sider. - Kun 90 kr.
Instruktiv gennemgang af en østjysk landsbyes historie fra senmiddelalderen til midten af l700-tallet.
Tåstrup i Harlev Sogn, gård- og slægtshistorie 1544 til omkring 1770. Af Kirstin Nørgaard-Pedersen. 2008, kun 50 kr.
Lige så instruktiv som bogen om Mesing.
De danske landbrug [1699]. Ved Henrik Pedersen, 1928/1975, 487 sider. - Kun 75 kr.
Matriklen 1688 i ultrakort form uden bl.a. bødernes navne, og uden Bornholm og Slesvig/Sønderjylland.
Århus Domkapitels Jordebøger 1600-1663 - med tillæg af Kapitlets Jordegods 1536-1600 og de
middelalderlige Jordebøger. Ved Poul Rasmussen, 1972-75, 2 bind, 310 sider. - Kun 90 kr.
Østerjyske bondenavne og gode bidrag til den overordnede ejendomshistorie i det østlige Jylland.
Silkeborg Lens jordebog 1586. Ved Poul Rasmussen, 1964, 168 sider. - Kun 60 kr.
Komplet afskrift med alle bøndernes navne og deres afgifter.
Århusgård og Åkær Lens jordebog 1544. Ved Poul Rasmussen, 1960, 163 sider. - Kun 60 kr.
Komplet afskrift med alle bøndernes navne og deres afgifter.
Præsteindberetninger om fæstegods m.v. i Vendelbo Stift 1568 og 1599. Ved C. Rise Hansen, 1964, 304
sider. - Kun 75 kr.
Komplet afskrift med mange bondenavne.
Skiftet efter rigsråd Eske Brock 1626. Ved C. Rise Hansen, 1965, 144 sider. - Kun 60 kr.
Brock-familien ejede godt både i Jylland og på Sjælland. Fuldstændig afskrift med alle børnenes navne.
Jacob Ulfelds jordebog på Ulfeldsholm [Holckenhavn], Selsø og Bavelse 1588. Ved Svend Gissel, 1964, sider. - Kun 40 kr.
Ulfeld ejede gods på Fyn og Sjælland. Alle bøndernes navne og deres afgifter er afskrevet.
Bondeskifter fra Smørum og Lille herred 1644-48. Ved Jørgen H. Andersen, 1984, 175 sider. - Kun 60 Nøjagtige afskrifter af skifter fra egen vest og nordvest for København.
Ældre tingbøger
Sokkelund Herreds tingbøger 1621-37, 3 hæfter/bøger. - Kun 150 kr.
Herlufsholm Birks tingbøger 1640-48, 5 hæfter/bøger - Kun 120 kr.
Aasum Herreds tingbøger 1640-48, 5 hæfter/bind. - Kun 150 kr.
Senmiddelalder
Fejde og magt i senmiddelalderen. Rosenkrantzernes fejder med biskop Jens Iversen og Lage Brok 1454
1475. Af Jeppe Büchert Netterstrøm, 2012, 394 sider. - Kun 90 kr.
Grundig indblik i adelens forhold i Østjylland i 1400-tallet.
Bondeoprør i Danmark 1438-1441. Af Jørgen Würtz Sørensen, 1983, 159 sider. - Kun 60 kr.
Slaget ved Sct. Jørgensbjerg 1441 med kendte vise om morsingboer, thyboer og vendelboer!
At være almuen mægtig - de jyske bønder og øvrigheden på reformationstiden. Af Hans Henrik Appel,
1991, 187 sider. - Kun 60 kr.
Konflikterne mellem adel og bønder på Christiern II's tid, Grevens fejde , Clementsfejden, den lutherske
reformations sejr over den katolske kirke. - Hvordan afspejlede disse forhold sig på tingstederne i Jylland.
Købstæder
"Skiønne Efterretninger". Provst Bøghs Beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770. Ved Birgit
Bjerre Jensen, 1995, 325 sider. - Kun 90 kr.
Stor, fin beskrivelse af Kerteminde og omegn - med meget personalhistorie.
Borgere og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur. Af Ole Degn, 2000, 118 sider. - Kun 25 kr.
Sønderjylland
Haus und Hof in Schleswig und Nordeuropa. Ved Peter Dragsbo, Bjarne Stoklund m.fl., 2008, 184 sider.
Kun 75 kr.
Byggeskikkens i grænselandets forskelligheder, ligheder og udvikling belyses af en række forskere.
Bondens penge. Studier i sønderjyske regnskaber 1400-1650. Af Bjørn Poulsen, 1990, 214 sider. - Kun kr.
Bogen kaster nyt lys over møntforhold, penge og økonomi i Sønderjylland.
Løgumkloster Birks tingbøger 1631-73. De bevarede årgange i uddrag. Ved Svend Jacobsen, 2009, 427
sider. - Kun 100 kr.
Kaster lys over forholdene - og personalhistoriske - i denne sønderjyske egn.
Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning. Af Hans H. Worsøe, 1999, 165 sider. - Kun 60 kr.
Den nyttige lærebog vedr. slægtsforskning i Sønderjylland - restoplaget!
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu